Varhany pro Křtiny

Historie

Varhany jsou někdy jsou označovány jako „královský nástroj“. Patří k největším a mechanicky nejsložitějším hudebním nástrojům.

Za předchůdce varhan lze považovat Panovu flétnu a dudy. Dlouhá staletí usilovného zvětšování a zdokonalování hudebních řemesel byla pozitivně nakloněna ke vzniku královského nástroje, který svou obrovskou skříní a malebným zvukem zdobí nejen obrovské katedrály světa, ale také i ty nejmenší venkovské kostelíky a kaple.

Největší službu umění vykonaly varhany v době hudebního baroka, kdy se na ně hrávalo v průběhu liturgie, ale také se na ně provozovaly velkolepé koncerty. Pro varhany psali hudbu skladatelé všech dob (Johann Sebastian Bach v období baroka, Antonín Dvořák v době 
romantismu či Petr Eben v moderní hudbě) a každá doba měla také své slavné varhaníky
a stavitele těchto nástrojů.

České varhanářství bylo velmi ovlivněno varhanářstvím německým. Mezi tradiční české výrobce varhan patřila od roku 1873 krnovská firma RIEGER-KLOSS (dnes RIEGER – KLOSS VARHANY, s.r.o.), která až do svého zániku v roce 2018 vyrobila přes 3700 varhan do všech světadílů. Dnes mezi výrobce varhan v České republice lze zařadit několik varhanářských
a restaurátorských dílen: krnovské firmy Kánský – Brachtl a Ponča – varhany, varhanářství Stavinoha z Valašské Bystřice, firmu Attentus Qualitatis z Kuřimi, varhanáře Vladimíra Šlajcha z Borovan, anebo varhanáře Dalibora Michka ze Studének u Jihlavy.

Každé varhany mají svou dlouholetou historii, svůj aktuální stav i svou budoucnost. Nás bude zajímat krátká historie, současný stav a budoucnost varhan ve farním kostele Jména Panny Marie ve Křtinách.

Pravdou je, že o historii královského nástroje v poutním a farním chrámu Jména Panny Marie ve Křtinách mnoho informací z historických pramenů dohledat ani nelze. S jistotou však víme říct, že prvním varhanářem, který po zbudování nového kostela ve Křtinách postavil varhanní stroj, byl králický varhanář František Umlauf. Varhany zhotoveny pro křtinský kostel mezi lety 1763-1764 však byly o třiadvacet let později samotným zhotovitelem opět spravovány. Nástroj byl postaven jako šestnácti rejstříkový dvoumanuál s mechanickou trakturou a zásuvkovou vzdušnicí. Tento nástroj byl na křtinském kůru až do let 1907-1908, kdy ho uničovský varhanář Wilhelm Brauner přestavěl na pneumatické varhany, které obsahovaly dva a dvacet rejstříků. Na hracím stolu varhan se dodnes nachází štítek firmy varhanáře Josefa Melzera z Kutné Hory, který pravděpodobně vykonal na křtinských varhanách generální opravu v době mezi dvěma světovými válkami. Tolik informací nám poskytuje historie.

V současné době se na poutním místě v kostele Jména Panny Marie k bohoslužbám používají pouze digitální varhany značky Viscount, a to z toho důvodu, že pneumatické varhany Wilhelma Braunera jsou v naprosto dezolátním stavu a jejich oprava do stavu, kdy by mohly sloužit k liturgickým
a uměleckým účelům, není prakticky možná.

Proto jsme se koncem roku 2018 rozhodli pro posouzení stavu křtinských varhan a přípravu dokumentace za účelem získání prostředků na kompletní volnou rekonstrukci varhan v kostele Jména Panny Marie ve Křtinách.
V roce 2019 proběhly rozsáhlé odborné průzkumy jak na skříni varhan, tak na samotném stroji.
V průběhu podzimu 2020 nám byla přiznána dotace na rekonstrukci křtinských varhan ve výši 7 000 000 Kč (ve výši dotace je započtený podíl farnosti) a bylo zahájeno výběrové řízení na zhotovitele díla. Celková suma na rekonstrukci varhan činí přibližně 9 500 000 Kč.
Začátkem května 2021 byla podepsána smlouva o dílo se společností A. Q. - Attentus Qualitatis z Tišnova, která se stala vítězem výběrového řízení a zároveň zhotovitelem díla.
Dne 23. května 2021 byla spuštěna tato webová stránka, která má za cíl informovat o probíhajících pracích na díle, o připravovaných aktivitách, i o akcích, které úzce souvisí s podporou volné rekonstrukce varhan v kostele Jména Panny Marie ve Křtinách.

Adopcí píšťaly z křtinských varhan můžete podpořit rekonstrukci hudebního nástroje, který zde bude sloužit dalším generacím nejen k bohoslužebním účelům, ale také pro pořádání koncertů a třeba i k výuce nových varhaníků pro naši farnost a okolní farnosti. 

R. D. Mgr. Bc. Metoděj Ján Lajčák, O. Praem.,
farní vikář ve Křtinách, koordinátor projektu adopce píšťal